Syna själv » Underhåll

Hur intresserad är du och andra medlemmar av att hjälpa till att underhålla fastigheten? När medlemmarnas intresse minskar tvingas föreningen anlita företag att sköta drift/underhåll och då ökar kostnaderna.

Det är vanligt att föreningar åtminstone låter medlemmarna dela på ansvaret för t.ex. städning, trädgårdsarbete, lampbyten. Men de stora besparingsmöjligheter finns om man själv kan ta större ansvar för det tekniska underhållet.

Du får väga två risker mot varandra:

  • Medlemmarna sköter underhållet - hur stor är risken att man kommer tvingas anlita ett företag i framtiden?
  • Företag sköter underhållet - hur stora prishöjningar kan man räkna med i framtiden?


Nästa:  Tvister »

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt