Artiklar » Avgiftshöjare » Prishöjningar/inflation

Kostnaderna att driva ett flerbostadshus ökar i takt med prishöjningar.

Kostnader vid renovering/byggnation

Priserna upp 7% maj 2007 jmf. med maj 2006.
Prisutveckling i byggbranschen [SCB]

Kostnader för el

Priset upp 12% jan 2007 jmf. med jan 2006 (normbostad 70kvm/3rok)
Energipriser på naturgas och el [SCB]

[2007-07-06]
Elpriset kan stiga dramatiskt nästa år Elpriset stiger

Kostnader för fjärrvärme

Uppvärmning i Sverige 2007 [EMIR]

Kostnader för tjänster

Prisutveckling på tjänster [SCB]

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt