Syna själv » Renoveringar

Stora avgiftshöjningar kan ligga dolda i kommande renoveringar. Det är därför viktigt att du synar fastigheten, inte bara lägenheten.

Stammar

Det finns många varianter på vad "stambytt" betyder: hela stammarna eller delvis, renoverade eller bytta, endast avloppsstammarna eller även vatten-, värme- och elstammarna. Det vill säga, trots "stambytt fastighet" kan föreningen stå inför ytterliggare dyra renoveringar.

Lär dig syna stammarna »

Fasad/fönster

När färgen flagnar eller putsen trillar ner från fasaden kan du räkna med att fasaden måste renoveras snart. Fönster måste kontinuerligt målas men vid en fasadrenovering brukar man alltid passa på att renovera dessa också. Vidare brukar man se över stup-/hängrännor och ibland även taket.

Nyligen uppmärksammades det att nybyggda putsade hus riskerar att drabbas av omfattande mögelskador i ytterväggarna!

Lär dig syna fasaden »

Innegårdsbjälklag

Vågar du kliva ut på innegården? En stor mängd sekelskiftshus har innegårdar som riskerar rasa. Under dessa innegårdarna finns lokaler och de järnbalkar som håller gården uppe har rostat sönder. Renovering kommer kosta många miljoner.

Lär dig syna innegården »

Byggnadens stomme

Mellan 1926 och 1941 användes i vissa byggnader ett felaktigt material när man gjöt husens stomme. Stommen har vittrat sönder och krävt mång-miljon renoveringar som inte täcks av försäkringar. Om du är intresserad av en bostadsrätt i en byggnad från denna tidsperiod bör du kontrollera att föreningen besiktigat byggnaden.

Lär dig syna byggnadens stomme »

Övrigt

Tak, grund, hissar, trapphus, tvättstugor är andra saker som kan behöva renoveras.


Nästa:  Underhåll »

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt