Syna själv » Tvister

Föreningen kan vara inblandade i rättstvister. Hur stora löpande juristkostnader kan föreningen drabbas av och vad kostar det om man förlorar tvisten?

Vanligt är tvister med:

  • Hyresgäster i lokaler
  • Byggföretag/hantverkare


Nästa:  Närmiljö »

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt