Syna själv » Närmiljö

Försämringar i närmiljön, t.ex. ett tunnelbygge, kan skapa kostnader för en förening. Men största risken är att det sänker marknadsvärdet på din bostadsrätt.

Problem som kan uppstå är sprickbildningar i fastigheten, vibrationer från tunga transporter, högre bullernivå, försämrad luftkvalitet, etc.

Vi rekommenderar därför att du kontrollerar hur närmiljön ser ut idag och vilka byggen som är planerade:

Stockholm

Planerade byggen

Bullerkarta

Luftkvalitet - just nu

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt