Syna själv » Årsredovisning

Syningen genomför du i första hand genom att granska föreningens ekonomi. Föreningen redovisar sin ekonomin i ett dokument, en årsredovisning.

I årsredovisningen läser du resultat- och balansräkningen extra noga. För att förstå hur bra ekonomin är måste du göra egna beräkningar. Resultaten jämför du sedan med andra bostadsrättsföreningar och på så vis får du en bild av hur "bra" föreningens ekonomi är. Använd dig av traditionell räkenskapsanalys vid beräkning.

Vilka nyckeltal du väljer att beräkna i räkenskapsanalysen beror på vad du är intresserad av att analysera. Tänk på att en bostadsrättsförening i första hand strävar efter att erbjuda sina medlemma bästa möjliga boende till lägsta möjliga avgift . Detta innebär att lönsamhetstal oftast inte är speciellt intressanta.

Vidare måste du väga in fastighetens skick när du analyserar nyckeltalen. Ett dåligt resultat kan bero på att föreningen nyligen genomfört omfattande renoveringar medan en förening med bra resultat kan stå inför dyra renoveringar, t.ex. ett stambyte eller en fasadrenovering.


Nästa:  Renoveringar »

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt