Hur vi synar » Komplett » Beräkningar

Fjärde rapportsidan innehåller beräkningar och underlag som använts vid syningen.

Vi använder oss klassisk räkenskapsanalys för att ta fram nyckeltal, se artikel.

Jämförelsesidan, första rapportsidan, skapas genom att vi jämför beräknade nyckeltal med andra bostadsrättsföreningar som är lagrade i vår databas.

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt