Hur vi synar » Komplett » Avgiftshöjning

Andra rapportsidan listar risker som kan leda till avgiftshöjning och hur stor höjningen kan bli för just din bostadsrätt. Beloppen anges i kronor/månad.

Risk Beskrivning
Nya skatteregler Vid årskiftet infördes nya skatteregler. Skatter försvann/sänktes men även bidrag försvann.
Räntehöjning De flesta föreningar har lån. Nya föreningar har ofta stora lån. De förväntade räntehöjningarna ökar därför föreningens kostnader.
Prishöjning på varor och tjänster Föreningar köper olika varor och tjänster. I takt med att priserna ökar så ökar också föreningens underhållskostnader.
Prishöjning på energi Föreningen köper el och värme. I takt med att priserna ökar så ökar också föreningens driftskostnader.
Lokaler ej uthyrda Många föreningar hyr ut lokaler. Att förlora en lokalhyresgäst innebär förlorade intäkter som måste kompenseras.


Risk Beskrivning
Stambyte Ett stambyte är mycket kostsamt för en förening. Vi har valt en minsta höjning på 600 kr/månad för en 3:a/77 kvadratmeter enligt en kostnadskalkyl i våra artiklar. Den övre gränsen är 1500kr/månad. Siffrorna anpassas i takt med att vår statistik för stambyte utökas.

Vi hanterar varje risk för sig. I verkligheten kan en viss kostnadsökning kompenseras av en kostnadsminskning.

Vi antar att föreningen eftersträvar bibehållet resultat.


Nästa:  Undvik problem »

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt