Hur vi synar » Komplett » Jämförelse

Första rapportsidan beskriver hur bra bostadsrätten är i jämförelse med andra bostadsrätter. Sidan innehåller två bilder:

  1. Ett genomsnitt
  2. Sex nyckeltal

Bild 1

Bilden talar om hur många bostadsrätter som är sämre än den synade. Bostadsrätten är bäst om den har värde 100% . Procentsiffran är ett genomsnitt av de sex nyckeltalen i Bild 2.

Bild 2

Bilden visar sex av bostadsrättens nyckeltal som jämförts med andra bostadsrätter. Bäst värden har bostadsrätten om de ligger nära mitten , d.v.s. "bulls-eye" på piltavlan.

Om du är redovisningskunnig bör du studera beräkningarna av nyckeltalen eftersom att namnen i bilden är valda så att vem som helst ska förstå innebörden.


Tänk på att den ekonomiska jämförelsen inte tar hänsyn till byggnadens tekniska status. Därför är följande rapportsidor mycket viktiga vid helhetsbedömningen.


Nästa:  Avgiftshöjning »

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt