Beställ här » Information » Villkor

Uppdaterad: 2007-12-03

Pris

Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms.

Avgifter

Inga avgifter tillkommer utöver tjänstens angivna pris.

Priset som anges i den e-postade faktura är det priset som gäller om avvikelse skulle finnas.

Betalning

Betalning sker i förskott.

Betalning förmedlas av Payson och avgiften för betalningen ingår i tjänstens pris.

Beställning

Din beställning blir bindande först då du betalar. D.v.s. om du e-postar SynaBRF en årsredovisning genom Hemnets "Tipsa en vän" funktion men sedan väljer att inte betala då är beställningen inte bindande.

Ångerrätt

Komplett och Snabb är två analystjänster som utförs på beställning för varje kund och levereras i form av elektroniska dokument. De skapade dokumenten är därför av den beskaffenheten att de inte kan återlämnas. Ångerrätten gäller därför inte från och med att kund erlagt betalning.

Begränsningar

Underlaget till vår analys är bostadsrättsföreningens årsredovisning. SynaBRF kan inte ta ansvar för att innehållet i föreningens redovisning är fullständigt och korrekt, förenings styrelse och revisorer ansvarar för detta. Analysen kan inte heller antas vara heltäckande, d.v.s. att alla problem identifieras eller bedöms korrekt.

Vid en bostadsrättsaffär ska köparen alltid kontakta bostadsrättsföreningens styrelsen för att få en korrekt bild av föreningen. Vår analys ska endast användas som ett hjälpmedel i diskussionen med föreningen.

Ta del av villkoren

När du klickar på betallänken för att genomföra betalningen förutsätts du ha tagit del av dessa villkor. En referens till aktuella villkor finns i direkt anslutning till betallänken.

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt