Artiklar » Avgiftshöjare » Tomträttsavgäld

Många föreningar hyr tomten deras hus står på. Hyresavtalen löper över ganska lång tid, tiotals år, men när avtalet går ut kan föreningen drabbas av ordentligt ökade kostnader. För en bostadsrätt kan höjningen bli flera hundra kronor per månad.

Dyrare tomträtt i Stockholm

Löper föreningens tomträttsavtal ut snart, här ser du de nya avgiften per stadsdelområde. Avgälden för bostadsyta uttrycks i kr/m2 bruttoarea (BTA).

Nya tomträttsavgälder fr.o.m 2006 [Stockholms stad]

Räkna ut din nya tomträttsavgäld [Stockholms stad]

Schablonberäkning av avgiftshöjning: 360kr/månad (+55kr vid sjöläge) för en bostadsrätt på 77kvm i innerstaden. Se underlag sid 30 i dokumenten.

Upptill 82% höjning jmf. med 1996 avgäldsnivå [Stockholms stad]

Lär dig tomträtt i Stockholm

Tomträtt i Stockholm [Stockholms stad]

Köpa loss tomten

[2007-09-04]
Borättsföreningar får ingen rabatt på mark Köpa tomträtten

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt