Artiklar » Om bostadsrätt » Lita på styrelsen

Det är styrelsen som bestämmer avgiften. Om ekonomin kräver det kan styrelsen höja från en dag till en annan. Fundera därför över följande när du hör "inga planerade höjningar":

  • Har styrelsen rätt kompetens att bedömma framtida kostnader?
  • Har styrelsen tid att göra ett kvalificerat arbete?
  • Styrelsens medlemmar äger själva bostadsrätter i föreningen. Ser man till föreningens långsiktiga bästa eller är den egna bostadsrättens marknadsvärde viktigare?

Kompetens: De flesta styrelser består av personer som inte har någon kvalificerad utbildning att förvalta en stor komplex fastighet. Arbetsutiner går "i arv" och man utför arbetet på samma vis som tidigare styrelser. Saknas rutiner eller om de är felaktiga så blir problemen större med tiden. I allmänhet är det ganska svårt att engagera personer i styrelsearbete vilket leder till att man tar den medlem som ställer upp, istället för den som är mest lämpad.

Tid: Du får vanligtvis mycket lite betalt för styrelsearbete, kanske inte alls. Styrelsearbetet sköts på fritiden, i mån av tid. Stora renoveringar är mycket tidskrävande och problemfyllda och brukar slita ut styrelsen. I ett svep kan stora delar av styrelsen upp.

Läs också en artikel i DN, Håll koll på styrelsen.

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt