Artiklar » Avgiftshöjare » Stambyte

Stambyte

En kostnadskalkyl

Hur mycket höjer ett stambyte avgiften? Vi ser avgiftshöjningar på upp till 1500kr för en 3:a, men det är svårt att säga vilken avgiftshöjning ett stambyte leder till eftersom att föreningars ekonomi är så olika. Vidare är kostnaderna för renovering/byggen väldigt olika i olika delar av landet.

Följande rapport från 2006 beskriver en höjning på 600kr för stambyte.

Stambytesrapporten [NHB, Konsumentverket]

Vad är ett vatten-/avloppsstambyte?

Följande dokument beskriver stambyte. Livslängden på stammar är 30-60år, men i 70-talshus kan den vara så kort som 20-30år.

Stambyte med våtrumsrenovering [VVS installatörerna]

Hur kan jag se om stammarna måste bytas

Kontrollera om föreningen utfört en rörinspektion genom att filma i rören. Följande videoklipp visar exempel på problem i avloppsledning:

Rörinspektion Rörinspektioner [YouTube]

På rör av gjutjärn kan du leta efter rostfärgade bubblor. Lyft på locket i avloppsbrunnar och kontrollera om brunnen ser sönderrostad ut.

Kontrollera rören under diskbänk, i badrum och be att få tillgång till källaren. Ofta har man bytt rör i lägenheterna men i källaren ser man själva stammarna.

Kontrollera i årsredovisningen hur mycket föreningen spenderar på att underhålla/reparera VVS (Värme-Vatten-Sanitet) och då gärna flera år tillbaka. Om föreningen kontinuerligt drabbas av höga VVS-kostnader kan detta vara ett tecken på dåliga stammar.

Följande rapport beskriver hur stammarna i en fastighet kontrollerades.

Korrosion i horisontella avloppsrör i flerfamiljshus [Korrosionsinstitutet]

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt