Artiklar » Avgiftshöjare » Rasrisk byggnad

Under senare år har media rapporterat om faror med hus som har aluminatcement i konstruktionen. Ett av de uppmärksammade fallen har rört ett hus i Kristineberg på Kungsholmen, ett annat fall ett hus på Ängskärsgatan på Gärdet. Bägge husen har byggts med aluminatcement i varierande grad och de visade upp stora skador på bärande konstruktioner [Fastighetsägarna].

Aluminatcement i byggnader [Fastighetsägarna]

Aluminatcement användes i Sverige i bärande konstruktioner i begränsad omfattning under åren 1926-1941. Därefter slutade man att använda materialet då det visade sig att betongen med tiden förlorar hållfasthet speciellt i fuktig miljö [Stockholms stad].

Aluminatcement i byggnader [Stockholms stad]

Fastigheter i Stockholms stad som kan innehålla aluminatcement [Stockholms stad]

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt