Artiklar » Avgiftshöjare » Fasadrenovering

Fasadrenovering

Behovet av fasadrenovering brukar synas tydligt. Leta efter puts som släpper och färg som flagnar. Kontrollera fasaden speciellt kring fönster, balkonger, hängrännor och stuprännor.

Kontrollera om om färg flagnat på fönster och fönsterbågar. Om dåliga fönster inte åtgärdats i tid kan trä ruttnat och man tvingas byta hela fönster vilket är mycket dyrbart.

Kontrollera alla fasadsidorna på fastigheten. Ganska ofta renoverar föreningar bara framsidan/gatusidan av fastigheten. Varför lämnar man gårdsidan orenoverad, dålig ekonomi eller för att gårdsidan var i gott skick?

Vid en fasadrenovering är det vanligt att föreningen tvingas kompensera lokalhyresgäster som drabbas av t.ex. byggnadsställningar som döljer deras skyltfönster eller blockerar en uteservering.

Läs också om "mögelbomben" i nybyggda fastigheter.

Mögel i nybyggda fasader »

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt