Artiklar » Om bostadsrätt » Så fungerar en bostadsrättsförening

Bostadsrätt - du äger inte en lägenhet

Många säger felaktigt att man köpt en lägenhet när man faktiskt köpt en bostadsrätt. Bostadsrätten innebär att du äger en andel i bostadsrättsföreningen och föreningen låter dig bo i en specifik lägenhet. Jämför med om du skulle köpa några aktier i företaget Ericsson, då skulle du inte påstå att du köpt ett av Ericssons kontorsrum i Kista.

Medlemmarna

Du är medlem i bostadsrättsföreningen. Summan av din andel och övriga medlemmars andelar är 100% av föreningen.

Styrelse, stämma och årsredovisning

Medlemmarna utser varje år en styrelse som ska driva föreningen. Mötet där detta beslut tas kallas stämma. Styrelsen redovisar det gångna året i ett dokument, en årsredovisning.

Drift och ekonomi

Tiden mellan stämmorna sköter styrelsen ekonomi, drift och andra frågor. Såvida du inte sitter i styrelsen är det alltså endast vid stämman som du kan påverka föreningen.

Regler för styrelse och medlemmar

En styrelse kan inte härja helt fritt, det finns regler. Föreningen har stadgar och en ekonomisk plan, dessutom måste föreningen följa bostadsrättslagen.

Medlemmarna har möjlighet att neka styrelsen ansvarsfrihet vid stämman om man anser att styrelsen begått grava fel/brott.

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt