Artiklar

arkiv

I denna avdelning har vi samlat en mängd information som hjälper dig att syna en bostadsrättsförening.

Artiklar » Avgiftshöjare

Här hittar du information om sådant som kan höja avgiften för en bostadsrätt.

Nya skatteregler 2007 »
Regeringens förändringar av fastighetsskatt, schablonskatt och räntebidrag höjer kostnaderna för en del föreningar och sänker för andra.

Fasadrenovering »
Fasadrenovering är en av de mer kostsamma reparationerna en förening genomför, vanligtvis vart 20-30år.

Mögel i nybyggen »
Nybyggda hus med putsfasader riskerar att drabbas av fuktskador på grund av bristfälliga byggmetoder.

Prishöjningar/inflation »
Kostnaderna att driva ett flerbostadshus ökar i takt med prishöjningar.

Rasrisk byggnad »
Betongen i hus byggda mellan 1926-1941 kan innehålla ett ämne som gör att husets stomme vittrar söner.

Rasrisk innegård »
Innegårdar riskerar att rasa. Problemet är fastigheter, i huvudsak sekelskiftshus, med lokaler under innegården.

Ränteprognoser »
De flesta föreningar har lån. Räntehöjningarna ökar därför förr eller senare din månadsavgift.

Stambyte »
Stambyte är oftast den mest omfattande och dyra renovering som en förening genomför. Livslängden på en avloppsstam är ca 30-60år.

Tomträttsavgäld »
Många föreningar hyr tomten deras hus står på. När avtalet går ut kan föreningen drabbas av ordentligt ökade kostnader.

Artiklar » Om bostadsrätt

Här kan du lära dig mer om vad en bostadsrätt/bostadsrättsförening är och hur den fungerar.

Så fungerar en bostadsrättsförening »

Lita på styrelsen? »

Granska årsredovisningen »

Prisstatistik över bostadsrätter »

Artiklar » Våra analyser

Synabrf.se sammanställer olika rapporter om bostadsrätter. Underlaget till rapporterna är vår databas över bostadsrättsföreningars ekonomi.

[2007-08] Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm »

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt