Artiklar » Våra analyser » Ny fastighetsskatt - underlag

Läs analysen »

Våra beräkningar

Vi beräknar skatteförändringen för ett visst år genom att summera fastighetsskatt, schablonskatt och räntebidrag och sedan jämföra resultatet med 2006.

Beräkningen tar hänsyn till ett antal skatteförändringar och temporära regler, läs längre ner.

Vi beräknar endast bostadsdelen. Kostnadsförändringar för lokaler antas endast påverka hyresgästerna, t.ex. bör en förening avtalat att hyresgästen betalar lokalens fastighetsskatt.

Resultatet för varje förening uttrycks i "kronor per kvadratmeter och månad". D.v.s. för att få kostnadsökningen per månad för en specifik bostadsrätt multiplicerar du storleken på lägenheten med resultatet i diagrammet.

Resultaten säger inget om avgiften, utan bara om föreningen får ökade eller minskade skattekostnader på sikt. För att prognostisera eventuella avgifthöjningar måste man göra en fullständig analys av föreningens ekonomi.

Data kommer från föreningarnas årsredovisning för verksamhetsåret 2006.

Skatteregler

Fastighetsskatt

Fr.o.m. 1 januari 2007 är fastighetsskatten 0.4% av taxeringsvärdet för bostäder och 1% av taxeringsvärdet för lokaler.

Fr.o.m. 1 januari 2008 är fastighetsskatten 1200 kr per lägenhet, men max 0.4% av taxeringsvärdet för bostäder. Fastighetsskatten är 1% av taxeringsvärdet för lokaler .

Beloppet 1.200 kronor ska årligen indexjusteras med början från inkomståret 2009. (Vår analys för 2010 är ej indexjusterad)

Byggnader med ett värdeår som är 5 år eller yngre är befriade från fastighetsskatt, år 6-10 betalar man halv fastighetsskatt.

Deklarationsåren 2008 och 2009 är underlaget till fastighetsskatten på bostadsdelen fryst, taxeringsvärdet för 2006 ska användas om det nya (2007) är högre. För lokalden sker ingen frysning.

Inkomst-/schablonskatt

Inkomstskatten slopas från 1 januari 2007.

Räntebidrag

Räntebidraget fasas ut 2007-2011. Nybyggda hus (max 5år) fasas ut något saktare än äldre hus. Kolumnerna anger bidragsandel(%).

År Max 5år Äldre än 5år
2006 30 30
2007 20 14
2008 14 10
2009 10 7
2010 7 4
2011 4 0
2012 0 0

Taxeringsvärde

Under 2007 sker en allmän taxering av bostadsrättsföreningarnas byggnader och mark. Den nya taxeringen gäller fr.o.m. 1 januari 2007.

Områdesspecifikt underlag

Stockholm - Hammarby Sjöstad

Underlaget består av 14 bostadsrättsföreningar med värdeår 2001-2003. Detta innebär att ingen betalar fastighetsskatt 2006, men fr.o.m. 2007-2009 kommer alla betala halv fastighetsskatt.

Taxeringvärdena höjs med ca 30% i området fr.o.m. 1 januari 2007 enligt skatteverket.

Stockholm - Södermalm

Underlaget består av 17 bostadsrättsföreningar med värdeår 1929-1963.

Taxeringvärdena höjs med ca 30% i området fr.o.m. 1 januari 2007 enligt skatteverket.

Stockholm - Kungsholmen

Underlaget består av 14 bostadsrättsföreningar med värdeår 1929-2004.

Taxeringvärdena höjs med ca 30% i området fr.o.m. 1 januari 2007 enligt skatteverket.

Nytt

[2009-03-14]
SynaBRF är ej aktiv.

Beräkningar kan vara inaktuella då underliggande information ej uppdateras.

Nyheter

Lördag [2009-03-14]
Nyhetsflödet uppdateras ej.


Nybyggda fasader möglar Avgiftshöjning för stambyte Så slår nya fastighetsskatten i Stockholm Du äger inte en bostadsrätt